Transportes y Grúas Carballo

CARBALLO CISTERNA(1) 24.11.20CARBALLO CISTERNA(1) 24.11.20
Rotulación de camión cisterna para Transportes y Grúas Carballo.